Archief - 100 jaar bestaan NVvK - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Archief - 100 jaar bestaan NVvK

Archief - 100 jaar bestaan NVvK

Loco-burgemeester P. van 't Hoog reikt in Arnhem onderscheiding uit
Predikaat 'Koninklijk' voor Nederlandse Vereniging voor Koude in Ede

De Nederlandse Vereniging voor Koude (NVvK) in Ede bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft Hare Majesteit de Koningin besloten het recht tot het voeren van het predikaat 'Koninklijk' toe te kennen aan de NVvK, sinds september 2007 gevestigd aan de Zandlaan in Ede.
Loco-burgemeester P. van 't Hoog heeft het predikaat tijdens een jubileumbijeenkomst van de vereniging in Arnhem dinsdag 23 september overhandigd.

De KNVvK is een technisch/wetenschappelijke vereniging, die zich tot doel stelt de ontwikkeling van kennis, de productie en de toepassing van koudetechnologie te bevorderen. Professor Heike Kamerlingh Onnes nam in 1908 in Leiden het initiatief tot oprichting van 'Der Nederlandsche Vereniging voor Koeltechniek'.

Wetenschap

De vereniging telt ruim vijfhonderd leden, van wie de meesten beroepsmatig in de koudetechnologie werkzaam zijn op beleidsmatig niveau en in wetenschappelijke functies.
De KNVvK behartigt de vertegenwoordiging van ons land in het Internationaal Institute of Refrigeration te Parijs. Dit is de intergouvernementele organisatie op het gebied van de koudetechnologie, die ook op initiatief van professor Kamerlingh Onnes in 1908 is ontstaan.

Maatschappelijke betekenis

De koudetechniek is van grote maatschappelijke betekenis. De huidige voedselketen is in overgrote mate afhankelijk van goede koeling, in moderne gebouwen is klimaatbeheersing niet meer weg te denken en ook in de gezondheidszorg en industriële processen spelen koelprocessen veelal een vitale rol.

Klik hiervoor foto's 100 jaar bestaan