Themadiscussie over de toekomst van IIR - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Themadiscussie over de toekomst van IIR

dinsdag 9 september 2014

Locatie: Ecofactorij 18 Apeldoorn

Aan het begin van 2014 werd de KNVvK ingelicht over het voornemen van  de overheid (Min van ELI) om de landenbijdrage  van € 28.000,- niet langer te vergoeden. De landenovereenkomst waarop het IIR zijn werkzaamheden baseert blijft intact, maar de financiering door de overheid verdwijnt geleidelijk. Het topsectorenbeleid laat weinig ruimte voor open einde financiering zoals bij het IIR het geval is.

De KNVvK is onaangenaam getroffen door deze gang van zaken en onderzoekt bij de leden hoe zij de betekenis van de IIR zien. De IIR heeft immers zijn toegevoegde waarde ruimschoots bewezen b.v. door de Gustav Lorentzen conferentie.

Reden voor het bestuur om een brainstorm te organiseren om diverse voortgangsscenario’s door te spreken. Naast het bestuur worden de IIR commissieleden gevraagd hieraan een bijdrage  te leveren.
Tevens worden belangstellende leden  uitdrukkelijk verzocht zich te melden
via de KNVvK website.

Datum : 9 september 2014
Tijdstip : 18.30 (inloop v.a. 18.00 uur) - 21.00 u
Plaats: Ecofactorij 18 7325 WC Apeldoorn

Kosten € 15,- p.p.

Een maaltijd is inbegrepen

Klik hier om u in te schrijven.

« terug naar overzicht