Themadag: Koelen & Invriezen van Levensmiddelen - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Themadag: Koelen & Invriezen van Levensmiddelen

donderdag 11 december 2014


Locatie

Hotel Van der Valk te Breukelen

Op donderdag 11 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) samen met Vakmedianet (uitgever van onder andere K&L / RCC) een themadag over het onderwerp "Koelen en invriezen van levensmiddelen". Tijdens deze dag worden verschillende innovatieve ontwikkelingen besproken.

Onderwerp

Koudetechniek speelt een cruciale rol in de voedselvoorziening. De technische mogelijkheden om levensmiddelen terug te koelen en in te vriezen zijn onmisbaar in de moderne samenleving.

Tijdens deze themadag geven experts van onder andere TNO en Wageningen University in een viertal sessies inzicht in praktijkervaring en trends met betrekking tot verschillende gebieden van voedselkoeling- en invriezing. Daarbij komende volgende onderwerpen aan bod:

  • Modelleren van afkoeltrajecten
  • Ontwikkelen in zuivelkoeling
  • Koeling van snacks in productielijnen
  • Invriezen van levensmiddelen

Voorlopig Programma

15.30-15.45 uur - Opening door dagvoorzitter Edo Wissink - Wageningen
                          Universiteit (WUR)

15.45-16.10 uur - Erik Esveld - WUR
                          Vriesbewaring van levensmiddelen - effect op kwaliteit
                            Tijdens de sessie worden generiek de mechanismen
                            besproken die een invloed hebben op de product
                            veranderingen tijdens, en in samenhang met het traject van
                            bevroren bewaring.
                            Bij vriesbewaring is het doel alle veranderingen in het
                            levensmiddel te stoppen of te minimaliseren. Als gevolg
                            van de waterkristallisatie, veranderd het product echter
                            tijdelijk in samenstelling in structuur. Zowel tijdens het
                            invriezen, de bewaring als het tempereren/ontdooien
                            treden er processen op die ervoor zorgen dat het product
                            na bewaring in sommige kwaliteitsaspecten heeft ingeboet.
                            In de presentatie leggen we de relatie tussen het effect van
                            vriesconcentratie en de fysisch-chemische, enzymatische en
                            microbiële veranderingen. Met betrekking tot de
                            procesvoering kijken we naar de invriessnelheid,
                            bewaartemperatuur en tempereer-proces in relatie met de
                            kristalgroei, waterverdeling en waterbindend vermogen
                            voor verschillende type producten.
                      
16.10-16.35 uur - Julien Voogt - TNO
                          Modelleren van afkoeltrajecten 
                            Volgens de huidige regelgeving mag een kalver- of
                            runderkarkassen binnen de EU pas worden vervoerd als de
                            temperatuur in zijn geheel beneden de 7°C is gebracht.
                            Omdat microbiële besmetting alleen aan de buitenzijde van
                            het karkas plaatsvindt en er tijdens het transport ook wordt
                            gekoeld, lijkt deze regelgeving overdadig. De European
                            Food Safety Authority (EFSA) overweegt dan ook nieuwe
                            richtlijnen.
                            TNO is gevraagd het koelen van karkassen in de slachterijen
                            en tijdens het transport inzichtelijk te maken en daarmee
                            de EFSA van informatie te voorzien. Derhalve is een
                            mathematisch model opgesteld. Dit model zorgt voor
                            vereenvoudiging van de logistieke keten voor de
                            slachterijen en een kwaliteitsverbetering voor de
                            consument betekenen.
                            De werkwijze en het model worden uitgelegd tijdens deze
                            sessie.
16.35-17.00 uur - Anne Koopmans - GEA Farm Technolgies
                            Ontwikkeling melkkoeling
17.00-18.00 uur - Pauze - Brood en warme snacks
18.00-18.25 uur - Marcel van der Hagen - Sales Manager Freezing GEA,
                          30+ 
jaar in internationale levensmiddelen industrie
                          Koeling van snacks in productie lijnen omschrijving.
                            De introductie van de totaaloplossing “Out of the Box”
                            invries lijn bij Frites
18.25-19.00 uur - Discussie onder leiding van de dagvoorzitter
19.00-20.00 uur - Borrel 

Deelname

Bent u lid van KNVvK en/of abonnee op RCC K&L. Dan ontvangt u maar liefst
€ 46,- korting op deelname.
U betaalt dan geen € 145,- maar slechts € 99,-
Voor bestuursleden, gepensioneerden en studenten geldt het tarief van € 49,-

Aanmelden
U kunt zich hier inschrijven: 
http://koelen.koudeenluchtbehandeling.nl/inschrijven/aanmelden 

« terug naar overzicht