Themadag: Energie-efficiëntie - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Themadag: Energie-efficiëntie

woensdag 24 april 2013

Locatie: Roma Nederland BV, Ramgatseweg 19, te Raamsdonksveer

                                           Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

Energie-efficiëntie krijgt steeds meer prioriteit naarmate het gebruik  toeneemt en de daarmee gepaard gaande kosten voor het opwekken ervan. Eerste prioriteit bij het verminderen van het gebruik is het voorkomen van energiegebruik door toepassing van goede isolatie. Tijdens de themamiddag komen verschillende technieken voor optimalisatie van energie-efficiëntie aan de orde, zowel vanuit oogpunt van het opwekken als het behouden van de opgewerkte energie met behulp van duurzame isolatie. Vanuit beide invalshoeken lichten sprekers de theorie toe en komen ze met praktische oplossingen. Tijdens de themadag krijgen deelnemers ook inzicht in de praktijk van energie-efficiëntie en de meting daarvan aan de hand van een toelichting bij de operationele testopstelling.

Woensdag 24 april 2013 vindt de themadag  “Energie-efficiëntie” bij Roma Isolatiesystemen in Raamsdonksveer plaats.

Plaats van samenkomst:

Roma Nederland BV, Ramgatseweg 19, te Raamsdonksveer

Programma

14.30 - 15.00 uur:  Ontvangst
15.00 - 15.10 uur:  Welkomstwoord door Paul Pallandt van Roma
                            Isolatiesysteem en opening door Gerard Vos 

15.10 - 15.40 uur:  Energiebesparende ECventilatoren door Tino Oirbans
                            en Johan Goossens, Ziehl - Abegg Benelux B.V. 
  
                            
De huidige generatie EC ventilatoren zijn: eenvoudig,
                            efficiënt en betrouwbaar Ziehl-Abegg opgericht in 1910
                            is een wereldwijde marktleider op het gebied van
                            ventilatie, aandrijftechniek en bijpassende 
                            regeltechniek.
                            Op het gebied van EC technologie zijn ze al meer dan 
                            30 jaar actief en produceren inmiddels de derde
                            generatie EC technologie. 
                            Tijdens deze lezing zal er specifiek ingegaan worden op
                            de toepassing van deze technologie in de koude
                            techniek.
                            De huidige ontwikkelde EC motoren zijn indrukwekkend
                            op het gebied van efficiëntie. 
                            Ventilatoren met deze motoren dragen effectief bij aan 
                            het steeds verder optimaliseren van de noodzakelijke
                            efficiëntie in de koudetechniek.
                            De toepassing vermindert de bedrijfskosten van de 
                            koelinstallatie door het minimaliseren van het
                            energieverbruik van dergelijke systemen.
                            De state-of-the-art elektronische commutatie (EC)
                            techniek geven de ventilatoren een zeer laag
                            geluidsniveau en reduceert trillingen.
                            Toepassingen met EC technologie zijn ecologisch
                            verantwoord en op de lange termijn, een meer
                            kosteneffectief alternatief voor AC technologie.
                            EC ventilatoren met geïntegreerde commutatie 
                            elektronica bieden een hoog rendement over het gehele
                            toerentalbereik.
15.40 - 16.10 uur:  Wat bereik je met de virtuele werkelijkheid? door
                            Helger van Halewijn, Physixfactor R & D Solutions
                            Enkele aspecten computer simulaties rondom
                            vrieshuizen. In deze presentatie zullen de
                            mogelijkheden worden besproken om constructies en 
                            luchtlekkages te visualiseren met moderne software
                            tools. De resultaten kunnen onverwachte inzichten
                            opleveren, en dus direct bijdragen aan project
                            resultaten.
16.10 - 16.25 uur:  Pauze
16.25 – 16.55 uur:  Lezing over het meten van
                            luchtdichtheid/dampdichtheid door Remko van
der
                            Meulen, Isovast 
                            De luchtdichtheid van de schil van opslagruimten en
                            andere gebouwen is vaak van invloed op de energie-
                            efficiëntie. Ook kan een te grote infiltratie van
                            buitenlucht de conditionering van goederen verstoren. 
                            Hoe meet ISOVAST de luchtdichtheid en welke
                            problemen komen we daar bij tegen?
16.55 – 17.30 uur:  Bezoek aan praktijk testopstelling met simulaties
                            (begeleid door
J.Woestenberg van Roma
                            Isolatiesystemen)
17.30 – 18.15 uur:  Warme broodmaaltijd
18.15 – 18.45 uur:  Torsion compressors door Edo Wissink, TNO
                            De aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe 
                            compressortechnologie is het relatief lage rendement
                            van kleine compressoren die toegepast worden in
                            witgoed drank- en ijsautomaten en domestic airco’s/
                            warmtepompen.
                            Dit heeft geleid tot een werkingsprincipe met een
                            significante efficiency verbetering omdat het
                            wrijvingsarm en olie vrij is en daarnaast continu
                            regelbaar is zonder toepassing van een frequentie
                            regelaar.
                            In de presentatie wordt de technologie, de werking en
                            de uitvoering nader toegelicht.
18.45 – 19.15 uur:  Frequentieregeling voor compressoren door Eg
                            Waaijman en Freek van Beersum, MCA
                            MCA is vertegenwoordiger van Yaskawa, grootste
                            producent ter wereld van frequentieregelaars in de
                            range van 0,12 t/m 630 kW.
                            In samenwerking met Yaskawa ontwikkelden MCA
                            software engineers speciale software in de 
                            frequentieregelaar voor het optimaal regelen van
                            koelcompressoren en/of ventilatoren.
                            Tijdens de presentatie zal  uitleg gegeven worden van
                            de voordelen van de Yaskawa koudesoftware.
19.15 –19.45 uur:  Afsluiting met drankje

Deelname:

KNVvK leden ontvangen een ledenkorting van 30 % van € 200,- (excl. 21% BTW) en betalen € 140,- (excl. 21 % BTW)
Voor gepensioneerden, commissieleden en bestuur van de KNVvK geldt een verlaagd tarief van € 40,- (excl. 21% BTW)
Studenten (op vertoon OV -kaart), € 25,- (excl. 21% BTW)
Niet leden van de KNVvK per persoon, € 200,- (excl. 21 % BTW)

Aanmelding:

Uw aanmelding dient uiterlijk maandag 22 april binnen te zijn. Inschrijving bij voorkeur via de website www.knvvk.nl. Ga naar themadag: Energie-efficiëntie. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en wordt de factuur toegestuurd. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot en met maandag 22 april. Annulering daarna brengt 50 euro (excl. btw) administratiekosten met zich mee. Na uw inschrijving wordt een factuur toegestuurd.

KNVvK

Postbus 10209, 7301 GE Apeldoorn | tel. 055-3638362 | e-mail: info@knvvk.nl | web: www.knvvk.nl.
Bezoekadres:  Ecofactorij 18, 7325WC Apeldoorn

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

« terug naar overzicht