Themadag Compressoren - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Themadag Compressoren

woensdag 18 maart 2015

Locatie: NBC Nieuwengein

Inleiding

De compressor wordt wel gezien als het ‘hart’ van een koelmachine of warmtepomp. Om een installatie optimaal en zo duurzaam mogelijk te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het juiste compressortype wordt gekozen en na installatie goed onderhoud wordt verricht. Tijdens deze themadag zullen vier experts, ieder vanuit hun eigen vakgebied, ingaan op een aantal belangrijke vragen die zich hierbij voordoen. Ze laten daarbij hun licht schijnen over de kenmerken, voor- en nadelen, en ontwikkelingen rond verschillende typen compressoren die worden toegepast in koel technische toepassingen en warmtepompen.

Locatie

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Onderwerpen

Vragen die tijdens de themadag aan de orde komen zijn onder andere:
• Voor welke situatie/omstandigheden biedt welk type compressor het beste
  rendement?
• Wat zijn de voor- en nadelen van schroef-, zuig- en scroll-technologie?
• Hoe kan goed onderhoud de efficiënte werking van een compressor
  waarborgen?
• Welke innovaties zijn er ten aanzien van bestaande ontwerpen? Wat zijn de
  nieuwste ontwikkelingen op hetgebied van R&D?

Daarnaast zal er volop ruimte worden geboden voor vragen vanuit het publiek, discussie met sprekers en netwerken met andere bezoekers. Kortom: een dynamische middag waarbij veel essentiële informatie wordt gedeeld en interactief met elkaar van gedachten kan worden gewisseld.

Programma

15.30 uur Opening (door dagvoorzitter ing. Menno van der Hoff,
               Uniechemie/Epric)
15.45 uur Presentatie 1: Rendementen/problemen van verschillende
               compressortypen (door Dr. ir. Carlos Infante Ferreira, TU Delft)
16.10 uur Presentatie 2: De ontwikkeling van een geheel nieuw type
               compressor (door ing. Johan van der Kamp, Bronswerk Heat
               Transfer)
16.35 uur Presentatie 3: Hoe het rendement van een bestaande compressor te
               borgen? (door Patrick van Zwam, GTEX)
17.00 uur Pauze met lichte maaltijd
18.00 uur Presentatie 4: Lessen uit de praktijk (door Alexander Cohr Pachai,
               Sabroe by Johnson Controls)
18.25 uur Vragen en discussie (onder leiding van de dagvoorzitter)
19.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan deze themamiddag, moet u zich vooraf inschrijven. De deelnamekosten bedragen € 149,-. Abonnees van het vakblad RCC K&L en leden van de KNVvK ontvangen € 50,- korting en betalen dus slechts € 99,-.
Inschrijven kan via http://compressor.koudeenluchtbehandeling.nl/

Organisatie

De themadag ‘Compressoren’ wordt georganiseerd door Vakmedianet (uitgever van onder andere RCC K&L en Vakblad Warmtepompen) en de KNVvK (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude).
De dag wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:
• Sabroe by Johnson Controls
• Bitzer
• Emerson Climate Technologies

Voor meer informatie over deze dag kunt u terecht bij Bas Roestenberg, hoofdredacteur RCC K&L
E-mail adres: basroestenberg@vakmedianet.nl 
Tel.: 06-26865263

« terug naar overzicht