Smart Grids - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Smart Grids

dinsdag 24 april 2018

Locatie: Campus Wageningen

Graag nodig ik u uit voor de discussiebijeenkomst 'Smart grid' die gehouden wordt op dinsdag 24 april as. vanaf 15.30 uur op de Wageningen Campus in Wageningen.

Smart grids

Door de grote toename van wind- en zonne-energie wordt het elektriciteitssysteem steeds duurzamer. Dit betekent dat de energieopwekking veel minder centraal zal zijn en—afhankelijk van het weer—veer variabeler zal worden. Het elektriciteitssysteem is hier niet voor ontworpen en zal moeten worden aangepast. Het zal flexibeler moeten worden en slimmer. Voor het elektriciteitssysteem betekent dit dat het elektriciteitssysteem flexibeler zal moeten worden. Deze flexibiliteit—het (al dan niet lokaal) kunnen aanpassen van elektriciteitsvraag, -opslag en/of -aanbod— kan worden gevonden in:

  • Het aanpassen van de elektriciteitsvraag aan het aanbod van (duurzame) opwek (Demand Response);
  • elektriciteitsopslag, om duurzame energie op te slaan en/of netproblemen te voorkomen;
  • het flexibeler maken van ‘traditionele’ opwekking flexibeler om de ‘gaten’ in duurzame opwek op te vullen; en
  • het vergroten van de capaciteit van de elektriciteitsnetwerken: door verzwaren en/of hetzij slimme oplossingen om congesties en spanningsproblemen te voorkomen.

Om met elkaar de verdieping te zoeken is het volgende programma samengesteld om te verkennen, te bediscussiëren en van elkaar te leren om smart grid - systematiek ook (standaard) toe te (kunnen) passen binnen de koeltechniek.

Programma

Vanaf 15:30   uur     Inloop
16:00 - 16:15 uur     Opening & welkom
16:15 - 16:45 uur     Smart grids en duurzame opwekking - Marcel Eijgelaar
                               van DNV 
16:45 - 17:15 uur    ColdShift: slim koppelen van koeling aan (smart) grids -                                   Sietze van der Sluis van Saint Troffee,
17:15 – 17:30 uur    Pauze
17:30 – 18:00 uur    ZoCool: duurzaam koelen door geïntegreerd aansturen van
                               zonnepanelen-koelsysteem-ijsbuffer aangesloten op een
                               DC-power grid door Edo Wissink van Wageningen Food & 
                               Biobased Research.
18:00 – 18:30 uur    Vragen & discussie
18:30 – 19:00 uur    Rondleiding Phenomea met ZoCool demo koelsysteem
18:30 - 19:00 uur    Borrel met snack

Lokatie

Wageningen Campus
Phenomea, building number 125
Bornse Weilanden 9
Building 125
6708 WG Wageningen

U kunt zich tot en met vrijdag 20 april as. aanmelden via de website van de KNVvK. De kosten bedragen 25 euro voor leden en 40 euro voor niet leden. Er kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Wacht dus niet te lang met aanmelden want vol=vol!

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

We ontmoeten u graag! 

Namens bestuur KNVvK,

Mw. ir Etty A. de Boer
Verenigingsmanager KNVvK

« terug naar overzicht