PGS 13 Commentaarronde - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

PGS 13 Commentaarronde

donderdag 15 maart 2018

Locatie: Aeres Tech Ede

PGS 13 Nieuwe Stijl - Openbare commentaar ronde

Het concept van de PGS 13 'Koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel is omgezet en gereed in de Nieuwe PGS stijl op basis van risicobenadering, is gereed voor commentaar. Alle geinteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

In aanvulling hierop organsieert de KNVvK samen met NVKl en NEKOVRI een informatiebijeenkomst 'hoorzitting'op 15 maart as. bij Aeres Tech in Ede. De inloop is vanaf 12.30 uur en de bijeenkomst begint om 13.00 uur. 

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

U kunt de conceptversie PGS13 downloaden van de PGS-site. Vervolgens wordt u gevraagd met het PGS13 Wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te fomuleren en uiterlijk 19 maart in te sturen naar: pgs@publicatiegevaarlijkestoffen.nl

Vervolgstappen

Het breed samengestelde PGS-team gaat na sluiting van de openbare commentaarronde alle wijzigingsvoorstellen beoordelen en daar waar noodzakelijk wordt de huidige conceptversie aangepast. Na verwerking wordt de definitieve versie van PGS 13 ter goedekeuring aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 13 volgt later dit jaar meer.

« terug naar overzicht