Nieuwe mogelijkheden voor airco met hydraten - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Nieuwe mogelijkheden voor airco met hydraten

woensdag 5 november 2014

Locatie: TU-Delft

  Waarom deze dag ?

Gebouwen koelen met ijs van 10 °C. De TU Delft heeft het voor elkaar gekregen! Dat biedt ongekende mogelijkheden voor de installatiesector. Compacter leidingwerk, hogere energie efficiency, buffer van koude. Hoe dat in de praktijk doorwerkt ? Dat is aan u als praktijkdeskundige.
Van harte welkom!

Toelichting


UNETO-VNI, NVKL/OTIB, TVVL, KNVvk
en SOK financieren jaarlijks fundamenteel onderzoek aan de TU Delft. Na vijf jaar onderzoek is er voor de installatiesector een werkend nieuw koude distributieconcept bedacht.

De Koudegroep Delft-Wageningen maakt duidelijk wat het idee is achter de innovatie en waarom deze onderzoekslijn financieel gesteund wordt.
Dagvoorzitter is de heer Fons Pennartz (Koudegroep Delft-Wageningen)
Promovenda Hongxia Zhuo doet onderzoek naar warmte-overdracht en drukval van TBAB-hydraat slurries. De resultaten zullen gepresenteerd worden door onderzoeker Irene de Sera. Student Hicham Zak zal dan AC systemen met water en met TBAB-slurries vergelijken en hoe het concept in de praktijk gebouwd zou kunnen worden. Docent Carlos Infante Ferreira (TU-Delft, Engineering Thermodynamics) presenteert vervolgens een koelmachinevrij AC systeem op basis van PCM's. Een consortium van bedrijven ontwikkelt momenteel een soortgelijk systeem voor het snel afkoelen van vlees. Steven Lobregt (Sparkling Projects) presenteert hoe met zo’n consortium van bedrijven een R&D traject opgezet is en schetst kansen voor de installatiesector. 
De dag wordt afgerond met een bijdrage over kansen voor de installatiesector onder leiding van TU Delft/Valorisation Centre Jan Schiereck ,EU research grant advisor die ook ingaat op de betrokkenheid van OTIB en een discussie onder leiding van Joop Hoogkamer (Koudegroep Delft-Wageningen).
Na afloop bezoeken we de proef installatie (ter indicatie ca. 100 W koelvermogen, het gaat om het principe ijs maken van +10 ºC) en is er een netwerkborrel.

Datum:     

5 november 2014 13:30 tot 18:00

Locatie:    

TU Delft, 3mE Building, Collegezaal A (Leonardo da Vinci) Presentatie in gebouw 34 (parkeren P 3me of P EWI (achter gebouw 46)

Entree:     
€ 60,- per deelnemer aangesloten bij een van de organisaties               hieronder 

MAXIMUM AANTAL:  100 bezoekers 

Alleen toegankelijk voor leden van UNETO-VNI, NVKL/OTIB , KNVvK, SOK en TVVL.

PROGRAMMA: 

Presentaties met toelichting en demobezoek

 1. 13:00-13:30         Inloop en ontvangst.
 2. 13:30-13:35         Opening door Fons Pennartz, dagvoorzitter
                             ( Koudegroep Delft-wageningen)
 3. 13:35-14:00         Irene de Sera / Hongxia Zhuo (onderzoeker TU 
                             Delft)
                             Warmteoverdracht en drukval in  TBAB-hydraat 
                             slurry voor AC toepassingen
 4. 14:00-14:25        Hicham Zak (onderzoeker TU Delft)
                            Vergelijking TBAB-hydraat slurry  met water AC
                            distributie systemen
 5. 14:25-14:50        Carlos Infante Ferreira (TU Delft)
                            Koelmachine vrij / PCM gebaseerd AC  systemen
 6. 14:50-15:`15       Pauze
 7. 15.15-15:40        Steven  Lobregt  (Sparkling Projects B.V. / KNVvK)
                            Effecten van koeltechniek op CO2 slurries
 8. 15:40-16:05        Jan Schiereck (TU-Delft Valorisation Centre)
                            Kansen voor installatiesector / Onderzoek en 
                            demonstratie subsidiemogelijkheden TKI-Energo / 
                            Horizon 2020
 9. 16:05-16:30        Joop Hoogkamer (Koudegroep Delft-Wageningen)  
                            Discussie / afronding
 10. 16:30-17:20        Bezoek aan demo opstelling
 11. 17:20-18:00        Borrel

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk op maandag 3 november 2014 op het secretariaat van de KNVvK te zijn:
E-mail: info@knvvk.nl 
Na uw deelname wordt een factuur toegestuurd.
Kosteloos annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 30 oktober 2014.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW-tarief (hoog).

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

« terug naar overzicht