Lekkages koudemiddel en retrofitten met bestaande installaties - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Lekkages koudemiddel en retrofitten met bestaande installaties

donderdag 13 december 2012

Locatie: KNVvK Apeldoorn, Ecofactorij 18 Vol !!!!!!

 

 

Inschrijving niet meer mogelijk >  de 40 deelnemers  VOL !!!!

Steekproef onderzoek  naar  2000 installaties met R22 en HFK als koudemiddel in de vlees - en zuivelsector en enkele overige V&G sectoren laat zien dat van de grote koel installaties  (>300 kg inhoud) er circa 30 zijn die verantwoordelijk zijn voor een lekkageaandeel van 62% in de vleessector. In de zuivel is dit wat lager voor de grote installaties 48%, in de overige sectoren ongeveer even groot 60%.

ir. Fons Pennartz van KWA Bedrijfsadviseurs te Amersfoort houdt een inleiding over de resultaten van het steekproefonderzoek met als doel een discussie aan te gaan over deze lekkages en de vraag hoe deze te bestrijden zijn. 

Er zijn signalen dat na retrofitten van R22 installaties een stevige lekkage kan optreden. Is het geen water naar de zee dragen als voor 2015 een haastig omschakelen naar alternatieve koudemiddelen zijn beslag gaat krijgen met het hergebruik van deze installaties?

De HFK-gegevens over het onderzoek worden hierbij ook toegelicht

Ook zal ingegaan worden op de wijzigingen van de F-gassen review die zojuist is uitgekomen.

De kosten zijn voor leden 25 euro en voor niet leden van de KNVvK 40 euro.

Deze kosten zijn excl. 21 % BTW.

 

« terug naar overzicht