Koudemiddelen, the next step - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Koudemiddelen, the next step

dinsdag 13 juni 2017

Locatie: Aeres te Ede

Locatie: Aeres Tech te Ede

Zandlaan 29, 6717 LN Ede, tel.: 088-0206400

Innovaties en ontwikkelingen

Door de uitfasering en quotaregeling is de transitie naar koudemiddelen met een lage GWP-waarde in volle gang. Daarin zijn verschillende keuzes te maken, zoals CO2, ammoniak, een HFO of toch doorgaan met een HFK. Al deze koudemiddelen hebben voor- en nadelen en dat vraagt om een goede afweging.

The Next Step...

Kortom, wat is de volgende stap! Experts praten u daar op het congres van alle kanten over bij. Laat u inspireren met een overzicht van de laatste ontwikkelingen, verrassende innovaties en inzicht in keuzes die marktleiders hebben gemaakt.

Sessies

Over de theorie én de praktijk

Natuurlijk anders keuren?

Deze presentatie laat zien dat in de praktijk geen grote verschillen bestaan tussen het keuren van koelinstallaties met natuurlijke...

Geen HFK, maar wat wel?

De afbouw van HFK’s maakt de overstap op koudemiddelen met een lage GWP-waarde een logische keuze.

Overstap naar laag GWP-koudemiddel: overzicht en tips

Als u nieuwe koelinstallaties ontwerpt raadt ook Uniechemie koudemiddelen met een lage GWP-waarde aan.

Sprekers

Rene van Gerwen

Rene van Gerwen

René van Gerwen, lid van het Bestuur van de KNVvK.

Claudia Reiner

Claudia Reiner

Claudia Reiner is vicevoorzitterschap van UNETO-VNI en directeur van installatiebedrijf Caris & Reiner en de dagvoorzitter van het congres. Lees verder

Reind-Jan Westerveld

Reind-Jan Westerveld

Reind-Jan Westerveld is senior adviseur/inspecteur bij Energie Consult Holland B.V.

Programma

14:00 - 15:00 Rondleiding

Als opleidings- en kenniscentrum in de koudetechniek stelt Aeres Tech haar ruimtes graag beschikbaar voor een congres over koudemiddelen. Maar u bent ook van harte welkom om vanaf 14:00 uur door docenten door het centrum te worden rondgeleid. U kunt daar met eigen ogen zien hoe Aeres Tech inspeelt op de transitie naar de ‘nieuwe’ koudemiddelen. Daarbij kunt u uiteraard rekenen op deskundige uitleg. De rondleiding voert ook langs stands van bedrijven die zich met hun producten richten op de ontwikkelingen rond koudemiddelen.

15:00 - 15:30 Ontvangst

Ontvangst

Jenny van de Bovenkamp

Lees verder

15:30 - 15:45 Plenair

Opening dagvoorzitter Claudia Reiner

15:45 - 16:10 Plenair

Laag-GWP koudemiddelen als basis voor verlaging CO2-footprint.

Ruud van Dissel

Met laag-GWP-koudemiddelen kunnen forse stappen in de verlaging van de CO2-footprint worden gezet. Voorlopers, zoals retailers, gaan echter verder; zij optimaliseren de totale energiehuishouding. Lees verder

16:10 - 16:35 Plenair

Gevolgen uitfasering en quotaregelingen koudemiddelen

Henk Jan Steenman

Hoe reageert de markt op afbouw HFK’s? Henk-Jan Steenman geeft een update van de stand van zaken rond de F-gassenverordening en daaruit voortvloeiende quotaregeling voor HFK’s. Lees verder

16:35 - 17:10 Drankje

 

17:10 - 17:35 Plenair

Veiligheid propaan-installaties

Rene van Gerwen

Nieuwe veiligheidsrichtlijnen voor propaan-koelinstallaties. Spreker: René van Gerwen, lid van het Bestuur van de KNVvK. De veiligheidsrichtlijnen voor propaan-koelinstallaties worden herzien. Lees verder

17:35 - 18:20 Sessies
18:20 - 19:20 Pauze (met eten)

 

19:20 - 19:45 Plenair

Grootste CO2-koelproject ter wereld

Peter Staal

De Staay Food Group bouwt in Dronten een city farming-hal, groentesnijderij en koelfaciliteit in één. Op deze hightech-productielocatie van dochterbedrijf Fresh-Care Convenience worden diverse vernieuwende technieken toegepast. Lees verder

19:45 - 20:10 Plenair

Pitch

Pitch De beste koudemiddelen-innovatie. In een pitch dingen 3 uitvinders mee naar de beste innovatie op het gebied van koudemiddelen. Lees verder

20:10 - 20:40 Plenair

Break / Inspirerende sessie over marketing

Harry Piekema

De voormalige supermarktmanager meneer Van Dalen uit de Albert Heijn-reclame, Harry Piekema, neemt de slotsessie van het congres voor zijn rekening. Piekema is een veelzijdig man. Lees verder

20:40 - 21:00 Discussie

Discussie en afsluiting

21:00 - 22:00 Borrel

 

Inschrijven: http://nextstep.koudeenluchtbehandeling.nl/inschrijven

« terug naar overzicht