KEN DE WETTEN, PAK JE KANSEN - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

KEN DE WETTEN, PAK JE KANSEN

donderdag 24 november 2016

Locatie: Burgers Zoo, Arnhem

Congres over verduurzaming gebouwgebonden klimaattechniek

Met ‘Ken de wetten, pak je kansen’ organiseren VakmediaNet en de KNVvK op 24 november een congres bij Burgers Zoo in Arnhem. Het congres maakt deelnemers wegwijs in de wirwar aan regels en wetten die ervoor moeten zorgen dat Nederland de Europese klimaatdoelen gaat halen. Ook is er aandacht voor de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) waardoor de verantwoordelijkheid van installateurs voor het geleverde werk verandert.

Installateurs zijn de belangrijkste doelgroep van het congres en de presentaties worden ook op hun informatiebehoefte afgestemd. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan praktijkcases, waarin bij nieuwbouw en renovatieprojecten fors op energie is bespaard. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inzet van warmtepompen en warmtekoudeopslag. Een collega-installateur, die bijna alleen nog maar offertes maakt met energiebesparende installaties, zal uit de doeken doen hoe hij hiermee een goed belegde boterham kan verdienen.

Meer informatie en aanmelden

pakjekansen.koudeenluchtbehandeling.nl/


Met kennis BREEAM beter inspelen op wensen opdrachtgever

Met kennis van BREEAM-NL krijgt u als installateur inzicht in de eisen van opdrachtgevers en kunt u beter inspelen op hun wensen. En gezien de belangstelling voor BREEAM toeneemt, wordt dit steeds belangrijker.

Met BREEAM-NL wordt de duurzaamheid van gebouwen gemeten en beoordeeld, onder meer op het gebied van energie en gezondheid. BREEAM-NL wordt als gemeenschappelijke taal gebruikt door projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedeigenaren en eindgebruikers.

Eisen uit BREEAM-NL en een BREEAM-NL certificaat maken steeds vaker onderdeel uit van contracten, financieringseisen en hebben invloed op de marktwaarde van hun vastgoed. De BREEAM-NL eisen zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die voor gebouwen, maar liggen wel een tandje hoger.

Tijdens het congres ‘Ken de wetten, pak je kansen’ zal Martin Mooij u alles over BREEAM vertellen. Hij is Hoofd Certificering bij de Dutch Green Building Council en binnen de DGBC verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van BREEAM-NL. Voordat hij bij DGBC in dienst trad, werkte Mooij onder meer bij Ecofys en NUON. Hij is opgeleid als architect.

Wilt u meer weten over de WKB en wat dat betekent voor u als installateur of gebouw-eigenaar? Kom dan op 24 november naar het congres Ken de wetten, pak je kansen! Op de website van het congres vindt u meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden.

pakjekansen.koudeenluchtbehandeling.nl/


Wet Kwaliteitsborging (WKB) heeft grote invloed op installateurs

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning-plichtige werken. Deze nieuwe wet heeft ook grote invloed op installateurs.

Als installateur wordt u eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de installaties die u oplevert. En deze verantwoordelijkheid eindigt niet bij de oplevering en bij de ontdekking van ‘verborgen gebreken’, maar duurt voort tijdens de garantieperiode, die in de nieuwe situatie met jaren wordt verlengd. Wat betekent dit in de praktijk voor u?

Het is daarom zaak om goed op de hoogte van de wijzingen te zijn. Wat er verandert is dat de preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) voor bouwtechnische voorschriften vervalt. Op het congres Ken de wetten, pak je kansen zal Rob van Bergen, directeur van ISSO, u hier alles over vertellen.

Wilt u meer weten over de WKB en wat dat betekent voor u als installateur of gebouw-eigenaar? Kom dan op 24 november naar het congres Ken de wetten, pak je kansen! Op de website van het congres vindt u meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden.

pakjekansen.koudeenluchtbehandeling.nl/


Nieuwe wettelijke minimum energie-eis voor gebouwen BENG in aantocht

In Europa is afgesproken dat we in stappen naar een energieneutraal gebouwde omgeving toewerken. Eén van die stappen zijn de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Vanaf 31 december 2020 wordt dat de wettelijke minimumeis. Voor overheidsgebouwen is dat eind 2018 al het geval.

 Alle nieuwe gebouwen die na deze data worden opgeleverd, moeten aan de BENG-eisen voldoen. Het gaat hierbij om een jaarbalans. “Wat we in de zomer opwekken, kunnen we in de winter gebruiken”, zegt Harm Valk, partner en senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en een van de sprekers op het congres Ken de wetten, pak je kansen.

Omdat het om bijna energieneutraal gaat en om een jaarbalans, blijft de koppeling met het elektriciteitsnet bestaan. Ook aansluiten op aan het gasnet blijft mogelijk, hoewel wel steeds meer nieuwe wijken gasloos zullen worden en in de toekomst mogelijk ook stapsgewijs in gebieden de gasinfrastructuur niet zal worden vervangen.

“Ontkoppeling van het net is voor reguliere bouw een fictie en wordt daarom ook niet geëist”, zegt Valk. Verder gaat de wettelijke BENG-eis alleen om gebouwgebonden energie. Het opladen van auto’s en bijvoorbeeld de elektriciteit voor PC’s en koffiezetapparaten worden niet meegenomen. Dat is wel het geval in Nul-op-de-meter (NOM)-projecten die nu dus al verder gaan dan de wettelijke minimumeis van 2020. NOM wordt mede mogelijk gemaakt door de energie-prestatievergoeding (EPV). Deze toeslag op de huur is belangrijk voor coöperaties.

BENG wordt de opvolger van EPC. Nu zijn er al koplopers die aan de BENG-eisen zouden voldoen, bijvoorbeeld NOM-projecten, maar ook met passief bouwen zijn de BENG-eisen makkelijk haalbaar.

Wilt u meer weten over BENG en wat dat betekent voor u als installateur of gebouw-eigenaar? Kom dan op 24 november naar het congres Ken de wetten, pak je kansen! Op de website van het congres vindt u meer informatie en kunt u zich opgeven.

pakjekansen.koudeenluchtbehandeling.nl/

Aanschafkosten van luchtbehandelingskasten met 20 procent omhoog

De aanschafkosten van luchtbehandelingskasten die voldoen aan de nieuwe milieuregel ErP liggen gemiddeld ongeveer 20 procent hoger dan voor 1 januari 2016. Dat is de inschatting van van Gertjan Middendorf, business development manager bij de Vereniging van Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA).

De hogere aanschafkosten brengen volgens Middendorf een ruime toepassing van luchtbehandelingssystemen in het geheel niet in gevaar. “We praten nog steeds over een terugverdientijd van slechts enkele jaren. De toepassing blijft economisch onverminderd zinnig."

Het energieverbruik door luchtbehandelingskasten zal door de ErP-wetgeving sterk verminderen, zegt Toine van den Boomen, technical consultant bij Systemair. “Dat betekent op zijn minst een flinke hap uit de exploitatiekosten, na 2018 kun je zelfs rekenen op een halvering. Bovendien maakt een veel lager energieverbruik het veel gemakkelijker om luchtbehandeling te combineren met duurzame opwekking. En dan hebben we het pas echt over een toekomstbestendige systemen."

Wilt u meer weten over de ErP-wetgeving die in 2018 verder wordt aangescherpt? Kom dan op 24 november naar het congres Ken de wetten, pak je kansen in Arnhem.

pakjekansen.koudeenluchtbehandeling.nl/inschrijven

« terug naar overzicht