Jaarvergadering KNVvK - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Jaarvergadering KNVvK

donderdag 20 juni 2019

Locatie: De Reehorst te Ede

Graag nodig ik u uit voor de jaarlijkse jaarvergadering die voorafgaand aan het congres 'Koudemiddelen,' wordt gehouden in de Reehorst in Ede (Bennekomseweg 24, 6717 LM EDE GLD) op donderdag 20 juni as. vanaf 12.30 uur. 

Programma (middag)
12.30 uur - Inloop ledenvergadering met lichte lunch
13.00 uur - Jaarvergadering KNVvK (alleen voor leden)

Agenda: 

1.   Opening en welkom

13.05 uur  Statutaire zaken

2.   Ingekomen stukken/mededelingen
3.   Bestuurs mededelingen
4.   Jaarrekening 2018 en kascommissieverslag

  • a. Presentatie jaarverslag
  • b. Toelichting kascommissie
  • c. Goedkeuring verslag en dechargering bestuur
  • d. Benoeming nieuw lid kascommissie
  • e. Financiën Stichting Gustav Lorentzen

5.   Begroting 2017-2020 incl. contributie 
6.   Bestuurssamenstelling

  • a. Aftredend uit bestuur Marc Bouwman. Inkomend bestuurslid Ruud van Dissel

7.   Organisatie verenigingssecretariaat en afscheid Etty de Boer als
      verenigingsmanager
8.   Voortgang Opleiding Post HBO Koudetechniek
9.   Verslag jaarvergadering 12 juni 2018

14.00 uur Nieuw beleid

10. Nieuw elan

      Om ook naar de toekomst als KNVvK interessant en relevant te blijven
      voor bestaande leden maar vooral ook voor jonge professionals in
      de koeltechniek, heeft u het bestuur de opdracht gegeven om dit verder
      uit te werken. Dit heeft geleid tot de start van project 'Nieuw Elan'. Dit
      project nadert zijn einde en graag neemt het bestuur u mee in de
      gemaakte keuzes en de nieuwe merkidentiteit van de vereniging.
      De nieuwe merkidentiteit zal worden gepresenteerd door Fleur Greebe van
      Different Company

11. Rondvraag
12. Sluiting


Congres ‘Koudemiddelen: HFK afbouw, alternatieven en het klimaatakkoord!

De jaarvergadering wordt gehouden voorafgaand aan het congres ‘Koudemiddelen: HFK afbouw, alternatieven en het klimaataccoord! dat op dezelfde locatie plaatsvind. Als slotspreker zal Diederik Samson zijn licht laten schijnen op bovenstaande ontwikkelingen en u prikkelen en uitdagen om het klimaataccoord in uw voordeel te laten werken!
 
Deelname aan het congres is een mooie manier om het nuttige en aangename met elkaar te verenigen. Zoals de titel al aangeeft staat het congres in het teken van de huidige stand van zaken aangaande de phase down van de HFK koudemiddelen maar wordt ook nadrukkelijk stil getsaan bij alternatieven en de impact van het klimaataccoord op de koudetechnische sector!. Het hele pallet wordt behandeld door een keur van deskundige sprekers en autoriteiten op hun vakgebied. Naast inhoudelijk sparren wordt ook ruimschoots de gelegenheid geboden om te netwerken en bij te praten met uw vakgenoten!

Deelname
Uw aanmelding dient uiterlijk op maandag 17 juni as. binnen te zijn. 

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

Aan de deelname van de ledenvergadering zijn geen kosten verbonden. U kunt met aantrekkelijke korting deelnemen aan het congres (aanvinken lid KNVvK). Voor het congres kan dit via de website: https://kmc.koudeenluchtbehandeling.nl/

We ontmoeten u graag! 

Namens bestuur KNVvK,

Mw. ir Etty A. de Boer
Verenigingsmanager KNVvK

« terug naar overzicht