Jaarvergadering KNVvK - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Jaarvergadering KNVvK

dinsdag 12 juni 2018

Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal

Graag nodig ik u uit voor de jaarlijkse jaarvergadering die voorafgaand aan het congres 'Koudemiddelen, the next step & beyond' wordt gehouden in het Van der Valk Hotel in Veenendaal.

Programma (middag)

12.30 uur - Inloop ledenvergadering
13.00 uur - Jaarvergadering KNVvK (alleen voor leden)

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Bestuur mededelingen
  a. Terugblik afgelopen bijeenkomsten
 4. Jaarrekening 2017 en kascommissieverslag
  a. Presentatie jaarverslag
  b. Toelichting kascommissie
  c. Goedkeuring verslag en dechargering bestuur
  d. Benoeming nieuw lid kascommissie
 5. Financiën Stichting Gustav Lorentzen
 6. Begroting 2017-2019 incl. contributie 
 7. KNVvK ‘Kiezen voor Koers’
 8. Bestuurssamenstelling
  a. teruggetrokken uit AB Ronald Urbanus. Inkomend bestuurslid Anouk Dijkstra
 9. Voortgang Opleiding Post HBO Koudetechniek
 10. Verslag jaarvergadering 13 juni 2017
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

15.00 uur - Pauze Koffie/Thee

Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

We ontmoeten u graag! 

Namens bestuur KNVvK,

Mw. ir Etty A. de Boer
Verenigingsmanager KNVvK

« terug naar overzicht