Jaarvergadering KNVvK - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Jaarvergadering KNVvK

dinsdag 13 juni 2017

Locatie: Aeres te Ede

Het bestuur van de KNVvK nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering in Ede

Locatie: Aeres Tech te Ede

Zandlaan 29, 6717 LN Ede, tel.: 088-0206400

Programma

11.30 uur - Inloop ledenvergadering
12.00 uur - Aanvang jaarvergadering KNVvK (alleen voor leden)

Agenda:

  1.   Opening en welkom
  2.   Ingekomen stukken/mededelingen
  3.   Bestuur mededelingen
       a. Terugblik bijeenkomsten afgelopen jaar
  4.   Jaarrekening 2016 en kascommissieverslag *
       a. Presentatie jaarverslag
       b. Toelichting kascommissie
       c. Goedkeuring verslag en dechargering bestuur
       d. Benoeming nieuw lid kascommissie
  5.   Financiën Stichting Gustav Lorentzen
  6.   Begroting 2017-2019 incl. contributie 
  7.   KNVvK ‘Kiezen voor Koers’  *
  8.   Bestuurssamenstelling
       a. Aftredend DB en niet herkiesbaar Steven Lobregt. Inkomend bestuurslid
          Matthijs Montsma, scientist postharvest technology bij Wageningen UR*
  9.   Verslag jaarvergadering 20 april 2016 *
10.   Rondvraag
11.   Sluiting

* U ontvangt in de week voorafgaand aan de jaarvergadering de
   bijbehorende vergaderstukken.

14.00 uur - Pauze Koffie/Thee

Congres ‘Koudemiddelen, the next stept ?!’

De jaarvergadering wordt gehouden voorafgaand aan het congres ‘Koudemiddelen: the next step?!’ dat plaats vindt op dezelfde locatie.

Een mooie manier om het nuttige en aangename met elkaar te verenigen. Zoals de titel al aangeeft staat het congres in het teken van de huidige stand van zaken aangaande de uitfasering van de HFK koudemiddelen. De focus tijdens het congres ligt op mogelijke alternatieven voor HFK's. Ook wordt nadrukkelijk stilgestaan bij marktontwikkelingen in deze: voorkeur voor HFO’s danwel natuurlijke koudemiddelen. Het hele palet wordt behandeld door een keur aan deskundige sprekers en autoriteiten op hun vakgebied.
 
Naast inhoudelijk sparren wordt ook ruimschoots de gelegenheid geboden om te netwerken en bij te praten met uw concullega’s. Een vrolijke noot wordt verzorgd door cabaretier Harry Piekema die als AH manager zijn licht laat schijnen op de koudetechniek.

Deelname

Uw aanmelding dient uiterlijk op vrijdag 9 juni as. binnen te zijn. Hier kunt u inschrijven: inschrijfformulier

Aan de deelname van de ledenvergadering zijn geen kosten verbonden. U kunt met korting deelnemen aan het congres (aanvinken lid KNVvK).U dient zich hiervoor separaat aan te melden via: http://nextstep.koudeenluchtbehandeling.nl/

Ik ontmoet u graag!

Met vriendelijke groet,

Mw. ir. Etty A. de Boer
Verenigingsmanager

 

« terug naar overzicht