Investeren in chillers: klaar voor de toekomst - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Investeren in chillers: klaar voor de toekomst

woensdag 27 november 2013

Locatie: Hotel Landgoed Zonheuvel, Doorn

Thema-middag Chillers

Investeren in chillers: klaar voor de toekomst

Datum

Woensdag 27 november 2013  

Plaats van samenkomst:

Hotel Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn.
Telefoon: 0343-473500

Doel van de themadag

 • De bijeenkomst behandelt de belangrijkste keuzecriteria bij het investeren in chillers en aandachtsvelden bij het toepassen van chillers:

  –                    Aanschaf van centrale koudesystemen: welke  
                        selectiemethode dient te worden toegepast?  Hoe
                        verhouden prijs en kwaliteit?
                        zich. Hoe onderhoud en energiegebruik meenemen?
  –                    Wat is de juiste regeling bij deellast?
  –                    Hoe verhouden zich het primaire en secundaire systeem 
                        met elkaar?
  –                    Onderhoud: wat zijn de valkuilen bij het in bedrijf
                        stellen en welke praktijkervaringen zijn bekend?
  –                    Welk koudemiddel verdient de voorkeur gezien
                        veranderende wetgeving?

De thema-middag is bedoeld voor gebouwbeheerders van utiliteitsgebouwen, installateurs in de koude-techniek en adviseurs in deze domeinen. Wat zijn belangrijke keuzecriteria bij het investeren in chillers die in aanschaf én inzet van koudemiddelen toekomstbestendig zijn.

Programma

15.00 – 15.30:  Ontvangst
15.30 – 15.45:  Welkomstwoord door de dagvoorzitter, de heer Peter 
                       Augustinus, directeur IBK Groep Utrecht
15.45 – 16.15:  Ontwerpcriteria moderne NH3 chiller
                       Ernst Berends, werkzaam bij GEA Refrigeration Netherlands NV
                       Samenvatting: Aan welke punten moet een moderne chiller 
                       voldoen? Milieu, duurzaamheid, CO2 uitstoot, Total Cost of 
                       Ownership, minimale COP, maximale levensduur.
                       Componenten keuze. Hoe vergelijken we chillers op een
                       eerlijke manier. Enkele recente praktijk voorbeelden.
16.15 – 16.45:  Koudemiddelen in (de)centrale HVAC-installaties na 2020.
                       Menno van der Hoff, werkzaam bij Colt International BV te Cuijk
                       Samenvatting: welke richting het op gaat met de ontwikkeling
                       en toepassing van koudemiddelen in (de)centrale HVAC-
                       installaties na het jaar 2020. Het betreft zowel directe (VRF en
                       DX) als indirecte systemen.
16.45 – 17.15:  De plussen en minnen van koude-dragers
                       Ernst Berends, werkzaam bij GEA Refrigeration Netherlands NV
                       Functie : Application Engineer Technology & Innovation
                       Samenvatting: Overzicht van de in chillers toegepaste
                       koudedragers. Behandeld worden: voor- en nadelen, 
                       monstername, vriespuntsbepaling, corrosie, ontluchting, etc.
17.15 - 18.15:  Broodmaaltijd
18.15 – 18.45:  Inzet van een vloeistofkoelmachine als warmtepomp
                       Frans Keizer van Johnson Controls BV te Gorinchem
                       Samenvatting: er wordt een project gepresenteerd, waarin een
                       vloeistofkoelmachine als warmtepomp is ingezet. In de
                       voordracht komt aan bod: het selecteren van het juiste type,
                       de prestaties van de warmtepomp, de hydraulische inpassing 
                       van de warmtepomp in het totale systeem en de regeling.
                       Tot slot wordt er aandacht besteed aan monitoring van de
                       machine en de nazorg.
18.45 – 19.15:  Operationele verbetermogelijkheden van zeewater 
                     gekoelde 
chillers van airco systeem hotel
                       Ir. Edo Wissink van TNO afdeling Energy en Comfort Systems 
                       en werkzaam bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen in het 
                       lectoraat Duurzame Energie.
                       Samenvatting: In opdracht heeft TNO heeft een uitgebreide 
                       inspectie uitgevoerd met als doel om de operationele kosten 
                       van het airco systeem te reduceren en advies te geven over 
                       nieuwe investeringen in het airco systeem. Het gaat om een 
                       groot Hotel op Curacao, waarvan koud water geleverd wordt 
                       door zeewater gekoelde chillers. Basis van de aanpak is Trias 
                       Energetica.
19.15 – 19.30:  Forum discussie o.l.v. de voorzitter
19.30:              Afsluiting met een hapje en een drankje

Kosten 

De prijs voor deze thema-middag is:
€ 149,= voor leden KNVvK en abonnees RCC K&L
€ 199,= voor niet leden
€   49,= voor studenten en gepensioneerden alsmede bestuursleden KNVvK

Alle bedragen zijn exclusief BTW

U kunt zich inschrijven en extra informatie via: : http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/inschrijvenchillers.

 

« terug naar overzicht