Innovaties in geconditioneerd transport - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Innovaties in geconditioneerd transport

woensdag 18 mei 2016

Locatie: Wageningen Universiteit

                                                 

Locatie: 

Restaurant van de Toekomst, Stippeneng 2, gelegen op de campus van Wageningen University.

Onderwerp:

Geconditioneerd vervoer is onderworpen aan stringente wet- en regelgeving om voedsel (ATP) en medicijnen (GDP) veilig en verantwoord te vervoeren. Ook wordt de vraag naar energie zuinig vervoer met minder milieubelasting steeds groter. Hoe wordt hier anno 2016 op geanticipeerd door vervoerders? En wat kunnen we in de toekomst nog verwachten? Deze vragen staan centraal in deze gezamenlijke discussiebijeenkomst voor koeltechnici en geconditioneerd vervoerders.

Programma

16.00 uur    Ontvangst met koffie/thee
16.00 uur    Welkom
16.05 uur    Innovaties in geconditioneerd vervoer, de praktijk  New Cool
                 door Twan Heetkamp, eigenaar van THT uit Venlo
                  New Cool is een trailer met volledige elektrische koeling die wordt
                  aangedreven door energie uit zonnepanelen. De dieselmotor is bij
                  deze trailer vervangen door een elektromotor. Twan Heetkamp
                  brengt u op de hoogte van de ins en outs aangaande de New Cool
                  trailer.
                  Cold Battery & Charger door Bart Vellema, eigenaar van
                 BoTemp
                  BoTemp maakt mobiele koelinstallaties voor uitsluitend de
                  transport en containerindustrie. Het koudeopslagsysteem bestaat
                  uit oplaadbare buizen met een eutectische vulling die worden
                  opgeladen met behulp van een elektrisch aangedreven koelunit of
                  met stikstof. Met recente innovaties -de Cold Battery en de Cold
                  Charger- dingt BoTemp momenteel mee voor de 
                  MKB Innovatie Top 100.
16.55 uur    ‘De ATP en GDT onderzoeksrealiteit’
                  Presentatie door ir. Edo Wissink en dr. ir. Leo Lukasse,
                  onderzoekers Wageningen UR Food & Biobased Research, over
                  huidige en toekomstige ontwikkelingen ATP test station.
                  Het erkende ATP teststation (groot genoeg voor complete
                  opleggers) met bijbehorende meetapparatuur geeft een unieke
                  basis voor het verrichten van metingen aan
                  koeltransportmaterieel. Hiermee kan  klimatisering tijdens
                  transport en/of reductie van brandstofgebruik worden gemeten.
17.20 uur    Mogelijkheid tot stellen van vragen en discussie
18.00 uur    Bezoek ATP test station en toelichting op nieuwbouwplannen ATP
                  beproevingsfaciliteiten
18.30 uur    Borrel met buffet

Kosten

De kosten zijn voor leden van de KNVvK € 25,- en voor niet-leden € 40,-.
Deze kosten zijn excl. 21 % BTW.

Aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk op maandag 16 mei as. op het secretariaat van de KNVvK te zijn. 

Na uw deelname ontvangt u een factuur. Kosteloos annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot uiterlijk maandag 16 mei as.

Bij meer dan 40 deelnemers sluit de inschrijving. Let op: de inschrijving is ook opengesteld voor Transfrigoroute Holland leden.

De inschrijving is gestopt. Het aantal deelnemers is de 40 al gepasseerd!!!

« terug naar overzicht