Informatiebijeenkomst ontwerp revisie NPR 7600 en 7601 - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Informatiebijeenkomst ontwerp revisie NPR 7600 en 7601

donderdag 28 maart 2019

Locatie: Aeres Tech Ede

Toepassing van brandbare koudemiddelen (NPR 7600) en CO2 (NPR 7601) in koelsystemen en warmtepompen

Programma:

De nationale praktijkrichtlijnen voor toepassing van brandbare koude middelen en CO2, de NPR’en 7600 en 7601, zijn vernieuwd. De ontwerp-versies van beide documenten zullen op 28 maart worden toegelicht in een voorlichtingsbijeenkomst, waarna een publieke commentaarronde zal starten. 
In toenemende mate worden koolwaterstoffen en CO2 ingezet als koudemiddelen, vaak als milieuvriendelijk alternatief voor HFK’s. Veilige toepassing van deze koudemiddelen is van grote betekenis. De NPR’en (Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 7600 en 7601 geven gebruikers een duidelijk handvat voor het veilig werken met deze koudemiddelen, en worden breed toegepast. 
Beide documenten dateren uit 2013. Sindsdien zijn er belangrijke technische en ontwikkelingen geweest, zijn er nieuwe producten op de markt gekomen, en is regelgeving aangepast. Om deze redenen zijn in de afgelopen maanden de beide normen aangepast. Dit is gebeurd door een drietal werkgroepen onder leiding van de NVKL, in nauwe samenwerking met onder andere KNVvK, onder formele verantwoordelijkheid van de nationale normcommissie koelinstallaties en warmtepompen.
Belangrijke aanpassingen zijn dat de documenten aanhaken bij de vernieuwde EN 378: 2016; dat de eisen ten aanzien van competenties op één lijn zijn gebracht met die in de PGS13, en dat de scope van de NPR 7600 is uitgebreid met brandbare synthetische koudemiddelen, de HFO’s. In de bijeenkomst krijgt u uit de eerste hand informatie over de beide documenten. U vindt de beide documenten op www.normontwerpen.nen.nl. U kunt daar ook commentaar leveren.
In de bijeenkomst krijgt u uit de eerste hand informatie over de beide documenten. Na de informatiebijeenkomst start de openbare commentaarronde. Daarin kunt u via het commentaarformulier commentaar leveren op de beide documenten.

Locatie

AERES Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

12.00 Ontvangst met een broodje
13.00 Openinig door dagvoorztiter
Mart Peeman, NVKL
13.05 Toelichting op het proces
Joop Hoogkamer
13.15 Toelichting NPR 7600
Chris van der Lande
13.30 Toelichting NPR 7601
Jeroen Vredenberg
13.45 Toelichting deel competenties
Johan Odie
14.00 Toelichting vervolgstappen
Ab de Buck, NEN
14.10 Koffiepauze
14.30 Start vragen-/ discussieronde
Panel: Chris, Jeroen, Johan, Joop o.l.v. Mart peeman
15.30 Afsluiting met een borrel


We ontmoeten u graag! 

Namens bestuur KNVvK en namens de Koudegroep Delft-Wageningen,

Mw. ir. Etty A. de Boer
Verenigingsmanager KNVvK

« terug naar overzicht