HFK afbouw, alternatieven en het klimaatakkoord - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

HFK afbouw, alternatieven en het klimaatakkoord

donderdag 20 juni 2019

Locatie: De Reehorst te Ede

Door de afbouw van HFK's, blijven koudemiddelen de gemoederen bezighouden. De volgende stappen zijn namelijk in aantocht: in 2021 gaat het quotum CO2-equivalenten met 18% omlaag. En volgend jaar mag geen nieuw koudemiddel met een GWP groter dan 2.500 op de markt gebracht worden (nog wel in gerecyclede vorm). Tijdens het congres praten experts u bij over de gevolgen voor de markt. En worden de alternatieven uitgelicht: wat zijn de nieuwe synthetische alternatieven en wat zijn de mogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen? Wat de impact van koudemiddelen op het Klimaatakkoord is, hoort u van de uitsmijter van het congres: Diederik Samsom.

Wat levert dit congres u op?

  • U bent voorbereid op de volgende stappen in de F-gassenverordening
  • U weet hoe u hierop kunt anticiperen met alternatieve koudemiddelen
  • U weet hoe u met warmtepompen kunt inspelen op de HFK-afbouw
  • U weet wat het belang van koudemiddelen in het Klimaatakkoord is 

Programma

15:00 - 15:30 uur - 

Ontvangst

15:30 - 15:40 uur - 

Welkom, 

Moderator: Ruud van Dissel
15:40 - 16:00 uur = 

Actuele stand van zaken F-gassen verordening
                              Spreker: Richard Dommerholt

                              De Phase down, welke voortkomt uit de F-gassen
                              verordening per 1 januari 2015, is in volle gang. Na de
                              quotumreductie tot 63% CO2 equivalenten in 2018, is per 1
                               januari 2020 de uitfasering van koudemiddelen met GWP >
                              2.500. Over 1,5 jaar komt er weer een reductie van 18% op
                               het huidige quotum. Zitten we op schema en welke
                               alternatieve koudemiddelen worden er verwacht in de
                               nabije toekomst? Hoe staan we ervoor en wat zijn de
                               laatste marktontwikkelingen? Welke invloed heeft
                               bijvoorbeeld de Brexit op het quotum. Allemaal zaken die
                               aan de orde komen tijdens de presentatie van
                               Richard Dommerholt. 
16:00 - 16:20 uur - Industriële warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen
                              Spreker: Steven Lobregt 
                              Ruimteverwarming kan eenvoudig met warmtepompen.
                              Ook productieprocessen worden steeds vaker ingevuld met
                              warmtepompen of restwarmte uit koeling. 80°C is reeds
                              goed te maken, de grens loopt op naar 95°C. De eerste
                              stoomketels zullen volgend jaar vervangen worden door
                              warmtepompen die stoom maken tot 130°C. Ook hogere
                              temperaturen liggen in het verschiet. 
16:20 - 16:45 uur - Panel
                              Discussie over de toekomst van de koudemiddelen o.a. met
                              Richard Dommerholt en Steven Lobregt
16:45 - 17:15 uur - Pauze
17:15 - 18:00 uur - Keuzesessies 1
                              1.1 Energieconsult
                              1.2 Propaanchillers, bent u er ook klaar voor?                                                1.3 Praktische toepasbaarheid van A2L lage  
                                    GWP koudemiddelen

18:00 - 19:00 uur - 

Pauze: lopend buffet en mogelijkheid tot bezoeken
                              informatiemarkt

19:00 - 19:45 uur - 

Keuzesessies 2 
                              

2.1 Koudemiddelenbeleid en -gebruik in het
                                    buitenland 
                              

2.2 HFK's, HFO's of natuurlijke koudemiddelen 
                              

2.3 Ammoniak, WHAT ELSE?

19:45 - 20:15 uur - De maatregelen, oplossingen en kansen van de
                              energietransitie binnen onze sector. 
                              Spreker: Diederik Samsom
                              Diederik Samsom is als onderhandelaar namens de
                              gebouwde omgeving betrokken bij het Klimaatakkoord. De
                              maatregelen in dat akkoord moeten leiden tot een
                              vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 49%
                              in 2030, ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. Hoe
                              ziet Samsom de uitdagingen voor de koude en
                              luchtbehandelingssector om de klimaatdoelstellingen te
                              behalen? En hoe kijkt Samsom aan tegen de overstap op
                              warmtepompen? Die zijn veelal gevuld met hoog GWP-
                              koudemiddelen. Samsom zal ook ingaan invoering van
                              CO2-heffing. Wat biedt die maatregel voor kansen? 
20:15 - 21:00 uur - Afsluitende borrel

Aanmelden

Als abonnee op RCC K&L, Gawalo en/of Installatie Journaal of lid van KNVvk betaalt u een speciale prijs van € 160,-.

Bent u geen abonnee of lid, dan betaalt u de reguliere prijs van € 279,-. Als deelnemer ontvangt u RCC K&L één jaar zonder extra kosten. 

https://kmc.koudeenluchtbehandeling.nl/aanmelden

« terug naar overzicht