Discussieavond Normrevisie ISO 5149 - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Discussieavond Normrevisie ISO 5149

maandag 1 oktober 2012

Locatie: Ecofactorij 18 in Apeldoorn

                                                Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

Op maandag 1 oktober a.s.  wordt door de KNVvK een discussiebijeenkomst gehouden op het secretariaat in Apeldoorn om 19.15 uur.

Het bezoekadres is Ecofactorij 18 te Apeldoorn. Tel. 055-3683362.

Reden van de bijeenkomst is de revisie van de ISO standard 5149 die vanwege de voorgestelde wijzigingen een aanzienlijke verandering  te zien geeft in het nadeel  van de toepassing van natuurlijke koudemiddelen.

 De commissie van de NEN 341094  koelinstallaties en warmtepompen, waar de KNVvK ook deel van uitmaakt, heeft vorige week  tegen deze revisie gestemd en bereid een document voor om dat ook in te brengen in de CEN/ISO 86 . Dit is de commissie die daar na 3 oktober een besluit over neemt en waar diverse landen hun mening over geven. Vele landen zijn intussen tegen de revisie.  Hierover heeft ons intussen al veel correspondentie bereikt.

Met de doelstelling van de KNVvK om regelmatig gerichte bijeenkomsten te organiseren om daarmee ook meningsvorming te realiseren en ook voorlichting te geven hebben wij gemeend er goed aan te doen om deze bijeenkomst te houden.

In het nieuwe beleid van de KNVvK zullen regelmatig gerichte actuele onderwerpen onder de aandacht worden gebracht en de gelegenheid worden geboden om daar kennis van te nemen en bij meningsvorming daarbij  actief deel te nemen aan de discussie.

De inleiding van de wijziging  van de ISO 5149 zal worden gehouden door 
ir. René van Gerwen van Unilever, lid van de genoemde NEN- commissie.  
de heer van Gerwen zal ook een toelichting geven op de werkwijze van de commissies van de NEN, mede in het perspectief van de Europese afstemming.  

Naast de genoemde revisie komt ook de wijziging van de  F-gassen regeling aan de orde die medio november zijn beslag krijgt.

Intussen zijn er al veel  belangstellenden aangemeld. Er is nog wel plaats voor extra aanmelding. Mis het niet !!!

Uw inschrijving zien wij graag tegemoet op de website www.@knvvk.nl

De kosten van de bijeenkomst zijn  € 25,= excl. BTW  per persoon.

Na uw inschrijving ontvangt u de bevestiging per mail.

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

« terug naar overzicht