Congres herziene F-Gassenverordening: van beleid naar praktijk - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Congres herziene F-Gassenverordening: van beleid naar praktijk

donderdag 5 juni 2014

Locatie

Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk

Inleiding
Als vervolg op het succesvolle avondcongres over de herziening van de Europese F-gassenverorderning, dat in oktober vorig jaar plaatsvond, organiseert de KNVvK in samenwerking met RCC K&L van uitgeverij Vakmedianet opnieuw een congres gewijd aan dit onderwerp.

Aanmelden en info: www.congresfgassen.nl

De nieuwe F-gassenregels: wat betekent dit voor u?

De nieuwe F-gassenregels zijn per 1 januari 2015 definitief. Dit congres schept voor zowel installateurs als eindgebruikers duidelijkheid over de wetgeving, zoals op welke termijn welke F-gassen uitgefaseerd moeten zijn. Installateurs krijgen handvaten aangereikt hoe zij hun klanten kunnen ondersteunen bij de ombouw van installaties en systemen gedurende de overgangstermijnen.

Er wordt stil gestaan bij wetgeving en quotering, certificering en opleidingsaspecten. Unilever geeft als toonaangevende producent haar visie op duurzaamheid en de keuzes die zij maakt met betrekking tot F-gassen.

Wat wordt er tijdens dit congres behandeld?
 • Implementatie nieuwe F-gassenregels
 • Aanpak quotering en tracking & tracing
 • ​Nieuw uitvoeringsstelsel
 • Visie Unilever op duurzame trend
 • Tijdspad uitfasering HFK's
 • Praktijkcases in diverse marktsectoren
 • Welke kansen dit biedt voor installateurs
 • ​Waar moeten eindgebruikers rekening mee houden

Programma

13.00-13.30 uur - Ontvangst
13.30-13.45 uur - Opening dagvoorzitter
13.45-14.15 uur - Helderheid wetgevende kant -Plenaire Sessie: Van EU
                           naar Nederlandse F-gassen-wetgeving
                           Wat betekent de wetgeving en het nieuwe
                           uitvoeringsstelsel in de praktijk, met welke begrippen en
                           tijdslijnen hebben we te maken, hoe wordt quotering,
                           tracking & tracing, maar ook handhaving aangepakt.
                           Kortom: helderheid in welke route volgt de wetgever in
                           de weg van synthetische naar natuurlijke koudemiddelen.
                           Spreker: Drs. Herman Walthaus – beleidscoördinator  
                           Ministerie Infrastructuur & Milieu
14.15-14.45 uur - Visie op duurzaamheid - Plenaire Sessie: Unilever: Visie
                           van een toonaangevende producent op duurzaamheid
                           Inzicht in de visie en duurzame keuzes van Unilever.
                           Unilever beschikt wereldwijd over diverse
                           productielocaties en veel eigen koelinstallaties. Hoe kijkt                            
een marktleider aan tegen duurzaamheid, MVO, de
                           gevolgen van de F-gassenwetgeving en haar eigen rol
                           daarin. Dat laatste zowel gerelateerd aan de eigen
                           installaties als van toeleveranciers.
                           Spreker: Ir. René van Gerwen – Engineering Program   
                           Manager HVAC Unilever
14.45-15.30 uur - Pauze en bezoek stands
15.30-15.55 uur - Workshopronde 1 - Keuze uit 8 Workshops
15.55-16.25 uur - Workshopronde 2 - Keuze uit 8 Workshops
16.30-16.55 uur - Workshopronde 3 - Keuze uit 8 Sponsorworkshops
17.00-18.15 uur - Buffet en bezoek stands
18.15-18.45 uur - Conclusies en opmerkelijke feiten van de workshops door
                           de dagvoorzitter
18.45-19.15 uur - Inspirerende afsluiting van een verrassende slotact

Workshops

Gedurende de dag komen 3 workshoprondes aan bod. Per workshopronde kunt u een keuze maken uit 8 sessies per ronde. U volgt dus tijdens dit congres 3 workshops

BITZER compressoren en koudemiddelen
BITZER heeft al geruime tijd een compleet leveringsprogramma voor oplossingen met natuurlijke koudemiddelen.
Hoe kan de retail haar CO2-footprint verlagen?
Een boeiende praktijkcase: initiator Sligro vertelt over haar CO2 transkritisch concept. Welke ervaringen en investeringen heeft Sligro...
Koelopslag en foodprocessing: Een praktijkcase door Nekovri
Nekovri­lid BCS Coldstore & Logistics is recentelijk fors gemoderniseerd, waarbij niet alleen de nieuwste technieken zijn...

Vervallen: Workshop Transportkoeling en F-gassen: de vervolgstappen

Hier voor in de plaats: Workshop Energie-efficient herinrichten van datacenters en kantoren
Aan de hand van een concrete casus worden de mogelijkheden toegelicht die er zijn om in de ICT-branche zonder koudemiddelen te koelen, vooral via renovatie of vervanging van bestaande installaties. Aspecten die aan bod komen zijn: hoe ziet de bestaande situatie eruit en wat is belangrijk voor de bedrijfsvoering (is dat energie, beschikbaarheid of iets heel anders), de praktische toepasbaarheid van maatregelen en de financiële aspecten. Daarnaast worden de ervaringen van de ICT-cases door vertaald naar mogelijkheden voor het energie-efficienter inrichten van kantoren.

Spreker: Niels Sijpheer, Projectmanager EnergyGO

Doelgroep: Installateurs en Facilitair managers bij datacenters, ICT-sector en kantoren

Bekijk alle workshops

Doelgroep

Dit congres richt zich zowel op installatiebedrijven als op haar klanten:
 • installateurs in de koel-, koude- en klimaattechniek
 • adviseurs op de gebieden HVAC en Ecodesign
 • leveranciers vanuit de HVAC- en de warmtepompen-industrie
 • eindgebruikers vanuit onder andere de martksectoren vers, koelopslag,
 • koeltransport, food en de gebouw omgeving – zowel kantoren als woningbouw
 • opleiders, certificeerders en handhavers.

Hier inschrijving

« terug naar overzicht