75 jaar NVvK - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

75 jaar NVvK

75 jaar koeltechniek

1983 Programma 75

Programma

1983 Kroniek van de Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek

Driekwart eeuw Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek 1908 - 1983 - door Drs. F.J.M. van de Ven, p. 5

1933 25 jaar bestaan, p. 9

Mededeling vervangen door Koeltechniek per 1 januari 1965, p. 11