Samenwerkingspartners - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

IIR/Frankrijk

The International Institute of Refrigeration (IIR) is a scientific and technical intergovernmental organization enabling pooling of scientific and industrial know-how in all refrigeration fields on a wordwilde scale.Its mission is to promote progress and expansion of knowledge on refrigeration technology and applications for the benefit of humanity. The IIR is committed to improving both quality of life and the environment in which we live.

Members of the IIR include Member Countries (there are now 61). Member Countries take part in IIR activities via the commission members they select. There are also other IIR members: Associate Members, collective or benefactor members (companies, laboratories, universities,...) or private (individual) members.

NVKL

De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) is de representatieve branche-organisatie voor de bedrijven die werkzaam zijn in professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. NVKL behartigt de belangen van zijn leden nationaal bij o.a. ministeries VROM, EZ en bij STEK en SKO alsook internationaal bij bijvoorbeeld EUROVENT/CECOMAF en AREA.

NEKOVRI

De Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen werd in 1949 opgericht. Het exploiteren van een koel- en vrieshuis was ieders bijna enige activiteit. Thans anno 2002 is Nekovri de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van logistiek van temperatuurgevoelige producten.
Van de bedrijven in Nederland met koel- en vrieshuizen ten behoeve van dienstverlening voor derden is 95% lid van Nekovri.

LUKA

De Luka heeft primair als doel de bevordering van de technische ontwikkeling van luchtkanalen in al haar facetten. Daarbij staat de Luka borg voor het complete kanalensysteem, inclusief de appendages. Dit geldt zowel voor de gewone als voor de geassocieerde Luka-leden, hierna overal Luka-leden genoemd.

Luka-leden zijn ondernemingen die zich geheel of ten dele toeleggen op de fabricage en montage van luchtkanalen en appendages, vervaardigd uit plaatstaal, aluminium, mineraalwol en kunststof. De Luka-leden nemen een vooraanstaande positie in vanwege de betrouwbaarheid en reputatie die zij genieten als kwaliteitsleverancier.

Het kwaliteitsdoel wordt onder meer bereikt door het opstellen van kwaliteitsnormen op het gebied van fabricage en montage van luchtkanalen en appendages. De Luka-kwaliteitsnormen zijn tenminste gelijkwaardig aan de EN 1505 t/m 1507. Tevens dienen Luka-leden te voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, milieu en het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn.

Koude & Luchtbehandeling

RCC Koude & Luchtbehandeling is het officiële orgaan van de NVvK, Nederlandse Vereniging van Koude. Een zeer gewaardeerde nieuwsbron, waarin technische informatie over koude, ventilatie en luchtbehandeling, trends op het gebied van klimaatbeheersing en de nieuwste productinnovaties uitgebreid aan bod komen. Het medium is al ruim 100 jaar de belangrijkste informatiebron voor de beslissers over ‘climate control’ bij bedrijven en instellingen. 
RCC Koude & Luchtbehandeling wordt uitgegeven door B+B Vakmedianet B.V.

TVVL

De 'Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen', TVVL, is een vereniging die tot doel heeft wetenschap en techniek op het gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare objecten te bevorderen.

VERAC

Platform voor leveranciers van airconditioning-apparatuur
Airconditioning lijkt in een bepaald opzicht op voetbal:iedereen heeft er verstand van. Zo kan men nogal eens horen dat Nederland er het land niet voor is. En dát terwijl er jaarlijks voor enkele honderden miljoenen aan AC-apparatuur in ons land wordt afgezet. 

VLA

De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische producten die actief zijn op de Nederlandse markt.

In de brancheorganisatie voor luchttechnische apparaten zijn circa 59 bedrijven verenigd. Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in 9 verschillende kringen. Deze kringen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van luchttechniek.