Opleiding - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Opleiding

Derde Opleiding Post HBO Koudetechniek gestart op 9 januari 2017.

De Stichting Post HBO Koudetechniek biedt een geactualiseerde en post hbo geregistreerde opleiding aan op het gebied het ontwerpen van koudetechnische installaties. Na een start van de eerste groep studenten op 31 maart 2014 is inmiddels het derde cohort van de vernieuwde Post HBO opleiding Koudetechniek op 9 januari jl. van start gegaan.

Leerdoel:

Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om complexe koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

 

Inhoud

In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek, al deze zaken worden door deskundigen vanuit het veld behandeld.  De opleiding is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie wordt in een tweedaags practicum getoetst worden aan een  echte NH3/CO2-installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen.
Dit geeft een compleet curriculum voor de deelnemer die daarmee zelfstandig als ontwerper, service specialist, projectleider of adviseur binnen de koeltechnische markt aan de slag kan.

Post HBO geregistreerd
Op 18 mei 2015 is de opleiding Post HBO Koudetechniek officieel geregistreerd bij het CPION als erkende Post HBO opleiding.

Samenwerking

Post HBO Koudetechniek wordt beheerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek waarin NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek vertegenwoordigd zijn. De Stichting kent een onafhankelijk Werkveld Advies Commissie en een expertgroep die het curriculum van de opleiding bewaken en ervoor zorgen dat de onderwezen stof aansluit bij de wensen en eisen van de koeltechnische markt. 

Meer informatie en inschrijven

Het volgende cohort zal medio 2018 van start gaan. Voor meer informatie of inschrijving voor het volgende cohort kan via de website van de opleiding: www.posthbokoudetechniek.nl

De opleidingskosten (cohort 2017-2018) bedragen € 7.950,= excl. BTW. Deze prijs is exclusief lesboeken á € 400,= excl. BTW en reis- en verblijfskosten . De opleidingsprijs kan in twee termijnen van 50% worden voldaan.

Vooropleiding
De opleiding is bedoeld voor mensen met een bachelor Engineering, HBO Engineering of TU diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO-4 studenten die de P-HIT schakelcursus of Koppelcursus van de Stichting Post HBO Koudetechniek hebben afgerond.

DE opleiding om de geheimen van de koudetechniek grondig te leren kennen!!


Inlichtingen:
Stichting Post HBO Koudetechniek
Ecofactorij 18
7325 WC  Apeldoorn
Coördinator Opleidingen: de heer Jos Bijman
tel. 088 – 4010 680
cursus@posthbokoudetechniek.nl

Neem contact met ons op!

BELANGSTELLING?
Interesse? Vul dan onderstaand formulier in:

Ik heb belangstelling voor de eerstvolgende opleiding Post HBO Koudetechniek
 
Volledige naam *
E-mailadres privé *
Naam bedrijf/instelling *
Adres bedrijf/instelling *
Postcode en plaats *
Telefoon bedrijf/instelling *
E-mail bedrijf/instelling *
Opmerkingen/vragen